وبسایت رسمی صنایع غذایی زین در سال ۱۳۹۸ با استفاده از قالب تک صفحه ای جوملا طراحی شد.

آدرس: http://zayenfood.ir

وبسایت رسمی صنایع غذایی زین